Aktuella datum i arbetet med Agenda 2030

2017
1/3 Delegationen lämnar förslag på kommunikationsåtgärder, inklusive digitala lösningar, och delrapportering om det fortsatta arbetet. Länk till delbetänkandet.

2 mars: Riksdagen debatterar regeringens skrivelse om politiken för global utveckling (PGU) i arbetet med Agenda 2030.  (Länk till Concords analys av skrivelsen

13 mars: Bidrag från samhällsaktörer inför Sveriges rapport till FNs högnivåforum 2017 ska lämnas till regeringskansliet

16 maj: Regeringens konsultationsmöte med en rad samhällsaktörer, bland annat Lika Unika, om Sveriges nationella rapportering om genomförandet av Agenda 2030 vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF)

31/5: Delegationen lämnar förslag till översiktlig helhetsbild av hur Sverige uppfyller Agenda 2030, inklusive redovisning av områden som behöver stärkas. Redovisning av fullständigt förslag till översiktlig handlingsplan.Läs delegationens rapport här.

13 juni: Svenska regeringen presenterade den frivilliga rapporten till FNs politiska högnivåforum för hållbar utveckling. Länk till Sveriges rapport.

3-4 juli: Lika Unikas mötesplats /tält i Almedalen med fokus Agenda 2030 och Globala målen. (Se mer info på hemsidan, löpande uppdatering)

4/7: Agenda 2030-delegationens arrangemang i Almedalen 2017 om Agenda 2030. (se mer information på delegationens hemsida)

10/7 – 19/7 FNs High Level Political Forum i New York. Se webb-TV från bland annat Sveriges presentation av rapporten här.  Sveriges presentation börjar vid 1:39:25 in i sändningen, frågor från svenska civilsamhället vid 2:47:23.


2018

1/3 Delegationen redovisar det fortsatta arbetet samt eventuella revideringar av handlingsplanen och ytterligare kompletterande förslag till åtgärder. Länk till delredovisningen på delegationens hemsida.


2019

11/3 Delegationen ska lämna slutredovisning om det fortsatta arbetet till regeringen.

Värdefulla Agenda 2030-länkar