Lika Unika i Almedalen 2017

Bilder från Almedalen 2017:
Övre raden från vänster: 1) Almedalsparken i solljus vid lunchtid. 2) Maria Johansson deltar i panel hos MyRight. 3) Lika Unikas seminarium om MR-institution med paneldeltagarna och publikbild, 4) Visbys strandpromenad som blockeras av betongblock och polisbil. Nedre raden från vänster: 5) Maria Johansson tillsammans med Funktionsrätt Sveriges ordförande Lars Ohly. 6)Två myndighetsföreträdare besöker Lika Unika-tältet om Agenda 2030. 7) Klara Westby har vacker Lika Unika-tatuering. 8) Landshövding Ingrid Burman besöker oss i tältet.

Lika Unika i Almedalen 2017 - en summering


År 2017 fanns Lika Unika på plats under fem dagar i Visby och Almedalen. Redan på söndagen den 2 juli fanns årets seminarium inlagt med ett nästan självklart tema: Den nya oberoende MR-institutionen i Sverige och hur den ska blir en motor för mänskliga rättigheter och inte minst att främja, skydda och övervaka rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det välbesökta seminariet bjöd på bra diskussioner under moderatorn Hanna Gerdes vägledning. Panelen bestod av Cecilia Wikström, Europaparlamentariker, (L), Annika Jyrwall Åkerberg, Civil Rights Defenders, Maria Johansson, Lika Unika och Peter Andersson, Lika Unika.

Årets tältplats på Hamngatan blev till en mötesplats om FNs globala mål, Agenda 2030. Där samtalade vi med besökare om hållbarhet och globala målen med funktionshinderperspektivet som utgångspunkt. Måndag förmiddag gästades tältet av två företrädare för svenska myndigheter: Malin Ekman Aldén från Myndigheten för delaktighet och Karin Flyckt från Socialstyrelsen. Under en halvtimme frågades de ut om sitt Agenda 2030-arbete av Lika Unikas ordförande Maria Johansson. Under dagarna hade våra besökare möjlighet att välja ut sitt viktigaste av de 17 målen. Bland alla besökare vill vi nämna Klara Westby från Gröna Studenter som visade sin Lika Unika-tatuering. I tältet fanns under de två dagarna företrädare för såväl Lika Unika som från medlemsförbunden på plats.

Under onsdagen ägnades tiden till närvaro på andra seminarier, en lunchträff mellan Lika Unikas ordförande Maria Johansson och Funktionsrätt Sveriges ordförande Lars Ohly. Dagen avslutades med att flera företrädare för Lika Unika och medlemsförbunden deltog i Funktionsrätt Sveriges årliga mingel. På torsdagsmorgonen deltog Maria Johansson i panelen under MyRights seminarium om ”Funktionshinder, mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning.

Parallellt med Lika Unikas aktiviteter fanns också våra medlemsförbund på plats. RBU genomförde tre fullsatta seminarier om assistansen. Neuroförbundet hade rehabilitering som seminarietema. SRF sökte upp politiker, inte minst partiledarna, för att tala om villkoren för personer med synnedsättning. HRF hade en utställningsplats med möjlighet att testa hörseln. SDR agerade för teckenspråket. FSDB hade ett seminarium med verklighetsbeskrivningar av att leva med dövblindhet.

Det blev fem dagar med många bra samtal och nya såväl som goda kontakter. Almedalsveckan bekräftade åter att den är en demokratisk mötesplats av stor betydelse för dialog och samtal mellan samhällsaktörer. Samtidigt finns det åtskilligt mer att göra för att alla ska ha rätt att delta i och uppleva detta. Seminarier utan teckenspråkstolkning eller utan fungerande hörselslinga. Seminarieplatser med uselt underlag eller avsaknad av eller alldeles för brant lutande ramper som gör det omöjligt för rullstolsanvändare att delta. Avsaknad av syntolkning som inte ger den som har en synnedsättning samma upplevelse av aktiviteterna som andra. Mycket både kan och måste göras bättre när det gäller tillgängligheten.

Samtidigt kom årets vecka att förmörkas av en del inslag. Den som strövade längs Visby Hamn kunde knappast undgå att se Sverigedemokraternas etablering vid en lokal restaurang vid Hamnplan. Den som vandrade efter strandkanten mötte snart bastanta avspärrningar med betongblock och polisbilar. Och redan före Almedalsveckan gick debattens vågor om det tillstånd som getts till Nordiska Motståndsrörelsen för närvaro under dagarna som också ledde till att organisationer och enskilda inte kom till Gotland. En del som ville markera mot de nazistiska krafterna. En del som inte vågade av rädsla för samma organisationer.

Lika Unika valde att trots detta delta under veckan men markerade tillsammans med ett 70-tal andra organisationer ett avståndstagande i form av en debattartikel i Aftonbladet.Eller som Hanna Gerdes uttrycker det i ett inlägg på facebook:

"Där nazisterna använder hot så använder vi historia. När dom vill störta rättsstaten så sätter vi istället vår tilltro till samma rättstat för att garantera vår säkerhet. Det är det som gör oss till demokrater."