Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering inom följande samhällsområden

Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är infört den 1 januari 2015 som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Förbudet ska gälla inom alla som samhällsområden som omfattas ett antal områden, se lista.

  • Arbetslivet
  • Anordnande av allmän sammankomst eller offentlig tillställning (tex. marknader, mässor eller konserter)
  • Handel med varor, tjänster och bostäder (utanför privat- och familjelivet)
  • Hälso- och sjukvården
  • Offentlig anställning
  • Socialförsäkringssystemet (Försäkringskassans tjänster)
  • Socialtjänsten, färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag
  • Statligt studiestöd
  • Utbildning
  • Värnplikt och civilplikt