Regeringens Funktionshindersdelegation, Socialdepartementet

Om funktionshindersdelegationen

Statsrådet Lena Hallengren är ordförande i Funktionshindersdelegationen.

Lika Unika har 2 platser, Funktionsrätt Sverige har 6 platser och Ungas nätverk för personer med funktionsnedsättning (NUFT) har 2 platser i delegationen. Möten sker 3-4 ggr/år.

Lika Unikas ledamöter 2018-2019

  • vakant, ordförande Lika Unika
  • Amanda Lindberg, förbundsordförande Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)

Opersonliga ersättare:

  • Mattias Lundekvam, förbundsordförande Hörselskadades Riksförbund (HRF)
  • Åsa Henningsson, förbundsordförande Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)

Lika Unikas kontaktperson

Peter Andersson, opinionsbildare, Lika Unika.
Adjungerad till delegationen.
peter.andersson@likaunika.org