Regeringens Funktionshindersdelegation, Socialdepartementet

Om funktionshindersdelegationen

Statsråd Åsa Regnér är ordförande i Funktionshindersdelegationen.

Lika Unika har 2 platser, Funktionsrätt Sverige har 6 platser och Ungas nätverk för personer med funktionsnedsättning (NUFT) har 2 platser i delegationen. Möten sker 3-4 ggr/år.

Lika Unikas ledamöter 2016-2017

  • Maria Johansson, ordförande Lika Unika
  • Håkan Thomsson, förbundsordförande Synskadades Riksförbund

Opersonliga ersättare:

  • Maria Persdotter, förbundsordförande Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, vice ordförande Lika Unika
  • Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet

Lika Unikas kontaktperson

Peter Andersson, opinionsbildare, Lika Unika.
Adjungerad till delegationen.
peter.andersson@likaunika.org