Kunskapsbank för arbetet med mänskliga rättigheter

Lika Unika verkade åren 2009 till 2019 som en människorättsfederation inom den svenska funktionshinderrörelsen på nationell nivå. Mer om det arbete som gjordes kan du läsa i vår minnesbok här. Under tio år producerade Lika Unika en hel del underlag, rapporter, remissvar och utspel som vi hoppas kan vara viktiga kunskapskällor i det arbete som fortsätter efter oss. Här är några rubriker om centrala frågor och områden samt länkar till våra remissvar och utspel:

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Arbetet för en oberoende människorättsinstitution i Sverige
Funktionshinderpolitiken
Arbete och sysselsättning
Hjälpmedel och anpassning tidigt
En likvärdig skola
Tillgänglighet lönar sig
Lika Unikas utspel 2009-2019
Lika Unikas remissvar 2009-2019