Lika Unikas remissvar

Lika Unika lämnade under sina verksamhetsår ett antal svar på remisser till regeringen om statliga utredningar. Här är de remissvar som var ett sätt för federationen att påverka politiken för bättre levnadsvillkor och starkare rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige.