Lika Unikas remissvar

Lika Unika kommer att svara på ett begränsat antal remisser. De som besvaras ligger i linje med vår värdegrund och prioriterad intressepolitisk inriktning.