Lika Unikas FN-skrivelser

Kalendarium för alla sessioner för alla konventioner

För FN-konventionen rättigheter för personer med funktionsnedsättning

List of Issues CRPD - från Lika Unika

Lika Unika inför allmänna kommentaren om artikel 9, tillgänglighet 2014-01-31:

FN:s remissmaterial:

Draft General Comment on Article 12 of the Convention - Equal Recognition before the Law and Draft General Comment on Article 9 of the Convention - Accessibility.

Andra konventioner

CEDAW - Lika Unikas inspel i alternativrapporteringen

Vad krävs för att Sverige ska leva upp till FN:s Kvinnokonvention? CEDAW-nätverkets skuggrapport med Lika Unika som undertecknare. PDFformat  /Lättläst svenska

Skrivelser till FN:s Kvinnokommitté (CEDAW-kommittén) inför arbete med frågor till Sveriges regeringen i granskningen av hur vi lever upp till FN:s kvinnokonvention.

ESK-rättigheterna - Lika Unikas inspel i alternativrapporteringen

För FN-konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter *

2016-05-10: Civilsamhällets alternativrapport med bland andra Lika Unika som undertecknare, sänd till FN:s kommitté som bevakar konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Diskussionsunderlag, arbetslivets villkor, Word-dokument (Dokumentet i PDF) (juni 2015)

Barnkonventionen - Lika Unikas inspel i alternativrapporteringen

Skrivelse till FN:s Barnrättskommitté i granskningen av Sveriges femte rapport

Medborgerliga och politiska rättigheter - Lika Unikas inspel i alternativrapporteringen

För FN-kommittén Human Rights /medborgerliga och politiska rättigheter