Lika Unika på MR-dagarna i Jönköping 2017

Bildgalleri, övre raden från vänster:
1) MR-dagarnas logotype, 2) Lika Unikas monter. På bilden ordförande Maria Johansson, opinionsbildare Peter Andersson och Mimount Tebibel, SDR. 3) Bild från vårt seminarium "Mänskliga rättigheter för var och en utan åtskillnad - Eller?" och på scenen Eva Blomquist, HRF, Peter Andersson, Lika Unika,  Maria Johansson, Lika Unika och Mimount Tebibel, SDR. 4) Maria Johansson tillsammans med Carlos Díaz, RFSL som deltog i panel när DO ordnade seminarium om aktiva åtgärder i arbetslivet. 5) Tiina Nummi-Södergren, MyRight och Maria Johansson under seminariet "Att erövra världen – om sambanden mellan fattigdom och funktionshinder". 6) Panelen vid seminarium om MR-institution där Lika Unika var medarrangör, 7) Bild på materialet i vår monter 8) Peter Andersson (till höger) i panel tillsammans med bl.a. Elisabeth Abiri vid Myndigheten för delaktighets seminarium om näringslivet och MR.

MR-dagarna - en manifestation för rättigheter

Lika Unikas "nav" för olika insatser under MR-dagarna blev också detta år vår monter på utställartorget. Utöver Lika Unikas ordförande och kansli gjorde också företrädare för våra medlemsförbund insatser genom Mimount Tebibel, SDR och Eva Blomquist, HRF. De deltog också i årets Lika Unika-seminarium "Mänskliga rättigheter för var och en utan åtskillnad - Eller?". Temat föddes när vi läste regeringens MR-skrivelse och sidan 13 där rättigheter för personer med funktionsnedsättning hänvisas till "funktionshinderpolitiken". Seminariet blev en bra mix av Maria och Peters övergripande synpunkter på den nationella politiken och Eva och Mimounts konkreta exempel på brister i att kunna tillgodogöra sig rättigheter i sin vardag.

Fler seminarier genomfördes med Lika Unika-medverkan. Maria Johansson deltog i panel när Diskrimineringsombudsmannen tog upp de aktiva åtgärder som är krav på en arbetsgivare i diskrimineringslagen. Där har sedan januari 2017 diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning förts in i det som berör krav på aktiva åtgärder och det ger goda möjligheter att arbeta förebyggande på arbetsplatser och skolor. Maria var också med på MyRights seminarium "Att erövra världen – om sambanden mellan fattigdom och funktionshinder" där utgångspunkten var FNs hållbarhetsmål Agenda 2030.

Arbete och sysselsättning var fokus under ett seminarium anordnat av Myndigheten för delaktighet och Emerga om näringslivets ansvar för mänskliga rättigheter. Peter Andersson ingick i panelen för Lika Unika. Här fick åhörarna information om lagar och konventioner som gäller arbetslivet. Exempel togs upp från företag och organisationer som arbetat bra med tillgänglighet och anpassning, med rekrytering utifrån mångfald och med hållbarhetsredovisningar. Vi passade på att ta upp hur viktigt det är att förändra värderingar, att utgå från människors resurser och kompetens, att anställa personer med funktionsnedsättning i "vanliga jobb" och samtidigt pekade vi på det ansvar som offentliga arbetsgivare har enligt FN-konventionen.

Lika Unika är med i Nätverket för en svensk MR-institution som ordnade seminarium under MR-dagarna. En kunnig panel diskuterade hur en sådan bör se ut, dess mandat, organisation och vad som krävs om en MR-institution ska göra skillnad på riktigt. Här kom också en av MR-dagarnas mest lovande "nyheter" när Konstitutionsutskottets Eva-Lena Gustavsson (S) i panelsamtalet nämnde att Lika Unika verkligen har gjort det tydligt för KU om Sveriges åtagande att "främja, skydda och övervaka" FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Trots allt är MR-dagarna inte bara seminarier. Till det kitt som håller ihop MR-dagarna som den kraftfulla manifestation för människors rättigheter det verkligen är hör också de många samtalen i och utanför utställningsmontrar och de möten och erfarenhetsutbyten som sker mellan deltagarna. Så blev det i år och med säkerhet också nästa år då MR-dagarna genomförs på Stockholmsmässan 15-17 november under rubriken ”Rätten till ett liv fritt från våld”.