Lika Unika i Almedalen 2018

Välkommen till Lika Unika, Almedalsveckan 2018!
Vi finns som vanligt på plats i Visby under Almedalsveckan med tält på Hamngatan, som arrangör av seminarier och som deltagare i olika paneler.

Lika Unikas program:

Seminarium 1, söndag 1 juli kl 17-18. Plats: Ideella Trädgården
Är ditt Agenda 2030-arbete verkligen hållbart?
Agenda 2030 beslutades av FN i september 2015. Då hade Världsbanken redan sagt sitt: Det krävs ett funktionshinderperspektiv i arbetet om målen ska nås. Det har snart gått tre år. Hur långt har Sverige kommit? Är vi en "champion state"? Lever vi upp till devisen "Leave no one behind"? Samtala med företrädare för Lika Unika och Arvsfondsprojektet Lika Unika Akademi om detta.
 
Lika Unikas tält:
Under måndagen den 2 och tisdagen den 3 juli har vi vårt tält igång på Hamngatan, plats 410. Kom förbi mellan klockan 10 och 17 och prata mänskliga rättigheter och Agenda 2030 med utgångspunkt från funktionshinderperspektivet!
 
Seminarium 2, onsdag 4 juli kl 9-10. Plats: Delaktighetsforum, Gotlands museum, Strandgatan 14.
Så blir Agenda 2030-arbetet hållbart
Agenda 2030 beslutades 2015. Världsbanken betonade att det krävs ett funktionshinderperspektiv i arbetet med hållbarhet om målen ska nås. Seminariet tar upp kopplingar mellan Agenda 2030 och mänskliga rättigheter där funktionshindersrörelsens kompetens måste tas tillvara av olika samhällsaktörer. Samtala med företrädare för Lika Unika och Arvsfondsprojektet Lika Unika Akademi om detta. 
Se videoklipp som presenterar seminariet "Så blir Agenda 2030-arbetet hållbart".


Andra arrangemang:

Partiutfrågningar: Lika Unika är en av arrangörerna av partiutfrågningar som genomförs 1 juli till 5 juli. Läs mer i Funktionsrätts Sveriges pressmeddelande. Du kan hitta programmet för var och en av utfrågningarna genom att söka på "funktionsrätt OCH Lika Unika" på Almedalsveckans programsida.
 
Funktionshinder? Funktionsnedsatt? Vad får man säga?
3 juli kl 11-11:45. Vår vice ordförande Håkan Thomsson deltar i paneldiskussion när Myndigheten för delaktighet arrangerar seminarium. Mer info på länken här

Hur viktiga blir funktionsrättsfrågorna i årets valrörelse?
6/7 2018 12:15 - 13:00. Linda Eriksson, styrelseldamot i Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB, deltar för Lika Unika. Läs mer på länken här.