Hjälpmedel och anpassningar i tidigt skede - är avgörande

Hjälpmedelsfrågor var ett mycket angeläget område för Lika Unika. Förutom en egen plattform för hjälpmedelsfrågor (se nedan) så deltog Lika Unika med expert (Maria Persdotter, RBU) i den hjälpmedelsutredning som kom med sitt betänkande år 2017.

Hjälpmedel för livets olika skeden är en grundläggande rättighet för alla, att få efter behov, på lika villkor över landet samt utan merkostnader för den enskilde.

Sverige behöver ha en starkare lagstiftning som tillförsäkrar personer med funktionsnedsättning att utifrån sina behov få de hjälpmedel som krävs för att vardag, yrkesliv och familjeliv ska fungera. Samhället ska ha det övergripande ansvaret för hjälpmedel. Det uppdraget måste skötas med utgångspunkt från de behov som ska mötas. Att få sitt behövda hjälpmedel måste gälla oavsett i vilken del av landet man bor.

Det finns så många berättelser som visar på den stora betydelsen att göra rätt från början. Att satsa tidigt i förskola och skola skapar god hälsa över livsperspektivet. Att få stöd till rätt stöd och anpassning snabbt på arbetsplatsen är avgörande både för individen och arbetsgivaren. Att kunna delta i olika sammanhang på fritiden främjar också självklart hälsa och ett gott välbefinnande.

Det är Lika Unikas övergripande mål vilka slås fast i vår gemensamma plattform, fastställd den 29 januari 2014.

Läs mer i Lika Unikas Hjälpmedelsplattform:

Lika Unikas Hjälpmedelsplattform (Word)
Lika Unikas Hjälpmedelsplattform (PDF)