201510121444650307kV814mKc

Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter

Lika Unika är en federation som vill öka respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta och bidra i samhället. Vår vision är att alla människor ska ses som de resurser de är. Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, i olika sammanhang utifrån mänskliga rättigheter och ett funktionshinderperspektiv.

Rätten till ett liv fritt från våld

Lika Unika deltar också detta år under MR-dagarna som genomförs den 15 till 17 november på Stockholmsmässan i Älvsjö. Vi ordnar ett seminarium och finns på plats som utställare.

Läs mer

Lika Unikas arbete med Agenda 2030

Sedan 1 januari 2016 gäller FNs utvecklingsmål i Agenda 2030 också för Sverige. Lika Unika arbetar aktivt för att ett tydligt funktionshinder- och rättighetspers-pektiv ska finnas med i det svenska arbetet för att uppnå målen.

Läs mer

Funktionshinderrörelsen agerar inför Sveriges rapport till FN

Palais Wilson i Geneve där FN-kommittén finns

Sverige ska år 2019 rapportera en andra gång till FN om hur man lever upp till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Ett första steg är att FN-kommittén skickar frågor till regeringen. Ett inspel från civila samhället har därför skickats in till FN där Lika Unika deltagit i framtagandet.

Läs mer

Tiina Nummi-Södergren projektledare för Lika Unika Akademi

Tiina Nummi-Södergren

Lika Unika har anställt Tiina Nummi-Södergren som projektledare för Lika Unika Akademi, ett treårigt projekt med stöd av Arvsfonden. Uppdraget är att utbilda olika samhällsaktörer i och utanför funktionshinderrörelsen om FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Läs mer

Lika Unika på FN-konferens i New York

Den 12 till 14 juni genomfördes statspartsmöte om FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) i New York. Från Lika Unika deltog Mattias Lundekvam, ledamot i Lika Unikas styrelse och förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund (HRF).

Läs mer