Hur är läget i funktionshinderpolitiken 2016?

Hur är läget är det samlande namnet på den analys och uppföljning som Myndigheten för delaktighet gör varje år. Utgångspunkten är strategin för funktionshinderpolitiken samt årlig återrapportering från de 22 strategiska myndigheterna till regeringen. Den uppföljningen kompletteras med en särskild analys av hur kommunerna arbetar med implementeringen av FN-konventionen rättigheter för personer med funktionsnedsättning inom några angelägna områden.

Jämförelse med FNs rekommendationer och Agenda 2030

Regeringen har givit tydliga signaler om att den nya politiken ska utgå från FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, vilket vi välkomnar. Trots att konventionen ratificerades 2008 landade inte den nuvarande funktionshinderpolitiken tillräckligt i denna, detta är ett viktigt steg att ta för den nya politiken.

Regeringen har även signalerat att den nya politiken också ska utgå från FNs rekommendationer från granskningen 2014 av FNkommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt från hållbarhetsmålen Agenda 2030. Vårt mål är att när Agenda 2030 är avslutad år 2030 så finns barn-, kvinno- och funktionshinderperspektivet med i all politik.