FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Sveriges regering beslutade den 15 mars 2007 att skriva under FN-konventionen rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll. Själva undertecknandet skedde den 30 mars 2007. Den 4 december 2008 beslutade regeringen att ratificera konventionen och protokollet. Konventionen och protokollet trädde i kraft den 3 maj 2008 generellt, och för Sverige den 14 januari 2009. På engelska heter konventionen The Convention of Human Rights for Persons with Disabilities (CRPD). Här är konventionen:

The Convention of Human Rights for Persons with Disabilities

Här är konventionen på engelska, dvs. the UN Convention of Human Rights for Persons with Disabilities.