"Tillgänglighet är inte ett särintresse utan ett allmänintresse"

Det var Dan Andersson egna ord när han inför en fullsatt pressträff i Almedalen den 2 juli 2012 presenterade sin rapport "Dörrarna stängs innan alla har fått plats". Dan Andersson, är fd. chefsekonom på LO och har tagit fram rapporten på uppdrag av Lika Unika tillsammans med Handikappförbunden.

I rapporten visar han kostnader och vinster med en ändrad svensk diskrimineringslag. Intresset var stort när Dan Andersson förklarade varför staten tidigare räknat fel och hur de borde räkna istället. Livskvalitet och en känsla av att räknas och höra till, att göra rätt för sig och vara delaktig, kan inte så lätt räknas i siffror. Men man kan också räkna med förlorade skatteintäkter och ökade vårdkostnader som blir följden av att man fortsätter att stänga ute delar av befolkningen. Om man bygger in otillgänglighet i fastigheter och kollektivtrafik måste man dessutom kompensera i efterhand och det blir mycket dyrare.

Det är normalt att någon gång i sitt liv ha en funktionsnedsättning. Därför är inte tillgänglighet ett särintresse, utan ett allmänintresse menar Dan Andersson.

Jodå. Tillgänglighet lönar sig. Vi har räknat på det!

I samband med att Dan Andersson presenterar rapporten presenterade funktionshinderrörelsen gemensamt vår egen analys "Jodå. Tillgänglighet lönar sig. Vi har räknat på det." Dåvarande ordförande i DHR Maria Johansson presenterar hur allt hänger ihop: Ökad delaktighet leder till ökade skatteintäkter. Väntar man med tillgänglighet blir det dyrare senare. Varje val, både det man gör och det man inte gör speglar värderingar. Tillgänglighet lönar sig.