Se förmågan

Lika Unika verkar för att fler människor med funktionsnedsättning ska få kunna vara delaktiga i samhället. Att arbeta och försörja sig själv alternativt ha en meningsfull sysselsättning, är en viktig del i detta. Att kunna vara en del i samhället som alla andra. Runt 25 % av de som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen har någon typ av funktionsnedsättning, med eller utan påverkad arbetsförmåga.

Under våren 2016 lanserade Lika Unika ett nytt program, Se förmågan, tillsammans med Arena Idé. Det bygger på utgångspunkten att vi måste se resurser och förmågor hos människor. Vi måste få bort de stopp, hinder och spärrar som enskilda möter idag. Det krävs också att offentliga arbetsgivare går före i att anställa personer med funktionsnedsättning. Det är också ett åtagande som Sverige har enligt enligt artikel 27:g i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Läs mer om Se förmågan.