Dags att byta fokus! Tillgänglighet lönar sig

Vi måste börja göra rätt från början.

Vinsterna med ett samhälle som är tillgängligt och användbart för alla medborgare är
många - framförallt för människan. Om förutsättningar för delaktighet ökar så minskar utanförskapet. Om det blir lättare att ta sig till – och in – på en arbetsplats får staten ökade skatteintäkter. Genom att sätta in insatser tidigt i förskolan, skolan och i vuxenutbildning så kan vi undvika ett utanförskap som kostar i andra områden i kommunen. För att inte tala om tragedin för människor och dess anhöriga.

Men många människor utestängs idag från att utöva sina medborgerliga rättigheter och skyldigheter.
Från att åka kollektivt, rösta i sin vallokal, ta del av samhällets information och gå i den skola de har valt. Otillgängligheten kompenseras med dyra efterhandskonstruktioner och särlösningar, istället för att tillgänglighet och användbarhet är en naturlig del i samhällsplaneringen. Att göra rätt från början.

Sverige har lagar med krav på tillgänglig samhällsplanering sedan 1960-talet. Ofta efterlevs inte.

Fortfarande byggs nya hus i Sverige som inte uppfyller kraven. Och fortfarande köps tåg, bussar och spårvagnar in som inte kan användas av alla resenärer. Otillgänglighet byggs in kontinuerligt och permanent. Istället hänvisar den nya diskrimineringslagen till "sunt förnuft", i den mening att busschauffören ska gå ur bussen och hjälpa en rullstolsburen upp på bussen - istället för att bussen är tekniskt utrustad för att bara kunna köra på.

Dessutom saknar många människor tillräcklig tillgång till samhällsinformation och möjlighet att kommunicera. Det inskränker deras valmöjligheter när det till exempel handlar om demokratiska val, arbete och utbildning, människor är extra utsatta i domstols-, flykting- och familjeärenden.

Alla människor har olika förutsättningar och behov, därför är tillgänglighet ett brett begrepp. Sverige har ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning där samhällets utformning – i fråga om tillgänglighet och användbarhet – löper som en röd tråd. Enligt artikel 5 så är diskriminering diskriminering. FN-kommittén för Konventionen kritiserade skarpt i april 2014 den nya formen i svenska diskrimineringslagen - vilken nu tyvärr är antagen den 1 januari 2015.

Läs mer om hur tillgänglighet kan löna sig.