Teckenspråk

Lika Unika har genom Sveriges Dövas Riksförbunds (SDR) fått hjälp med att producera flera teckenspråksfilmer om Lika Unika.

Läs mer om teckenspråk på SDRs hemsida samt på Förbundet Sveriges Dövblindas FSDBs hemsida om taktilt teckenspråk.

Här är en länk till FN-konventionen på teckenspråk:
FN-konventionen rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Teckenspråkstolkning

För flera av Lika Unikas medlemsförbund är teckenspråkstolkning en grundförutsättning för att kunna delta på möten mm. FSDB och SDR har sedan länge ett uppskattat samarbete med AB Stockholmstolkarna.