Funktionshindersperspektivet i det globala målen och Agenda 2030

Välkommen till seminariet
Funktionshindersperspektivet i det globala målen och Agenda 2030 28 september, 2017


I anmälan ingår en halvdag med presentationer och diskussioner samt eftermiddagskaffe enligt program. Seminariet kommer bland annat att belysa följande frågor:

-Vad görs för att förverkliga de globala målen i Agenda 2030 ur ett funktionshindersperspektiv?
-Hur långt har vi kommit idag?
-Vilken koppling finns mellan Agenda 2030 och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?

Datum: 28 september, 2017
Plats: World Trade Center
Adress: Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm
Anmälningsavgift: Avgiftsfri
Arrangör: Socialstyrelsen och Lika Unika

Preliminärt program för dagen:
Mingellunch: Wrap, måltidsdryck samt kaffe/the 12.30
Konferensstart 13:00
Em-kaffe 14:30
Konferens avslut 16.00

Ett mer detaljerat program skickas ut innan seminariet.

Tillgänglighet
Seminariet kommer att teckenspråkstolkas, syntolkas och skrivtolkas. För information om tillgänglighet på World Trade Center vänligen klicka här.
Anmälan görs på denna länk (Klicka för att komma vidare)