18 oktober 2016

Regeringen föreslår ett stärkt rättsligt och institutionellt skydd för mänskliga rättigheter

Regeringen har i dag lämnat över skrivelsen ”Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter” till riksdagen. Regeringen gör bland annat bedömningen att en oberoende institution för mänskliga rättigheter, med riksdagen som huvudman, bör inrättas i Sverige.

Det finns sedan tidigare ett åtagande enligt FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, artikel 33. Läs mer om skrivelse.