#PSFunk Work-shop 23 januari 2018

Den 23 januari anordnade funktionshinderrörelsen tillsammans med public service-företagen en workshop med tema Valet 2018. Tillsammans diskuterades frågor om tillgänglighet, spegling, inkludering, likabehandling och demokrati med särskilt fokus på Valet 2018.
Läs ett fylligt repotage från PS Funk-dagen på tidningen Vi på TVs webbplats.

Dagen planerats av en gemensam arbetsgrupp:
Danjel Nam, UR
Hans Carlson, SR
Maria Johansson, Lika Unika
Monica Klasén McGrath, Funktionsrätt Sveriges
Catarina Wilson, SVT