Nätverk för en oberoende MR-institution

Under hösten 2015 bildades ett informellt nätverk för en oberoende MR-institution. Detta för att samverka kring påverkansarbetet att Sverige behöver en oberoende MR-institution under riksdagen. I den av Sverige raitficerade FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i artikel 33 står det tydligt att Sverige har ett åtagande att instifta en sådan.

I nätverket finns Civil Right Defenders, MR-fonden, Sv FN-förbundet, RFSL, RFSU, Amnesty, Lika Unika och Funktionsrätt Sverige. Tidigare har nätverket skrivit gemensam debattartikel publicerad i SVD 2015-09-23 "Backar regeringen från ministrarnas löfte?". I mars 2016 genomförde nätverket som ett led i sitt påverkansarbete ett seminarium i riksdagen med god närvaro av riksdagsledamöter.

Medskick till konstitutionsutskottet inför fortsatt utredning

I ett brev till Konstitutionsutskottets tillförordnade ordförande Beatrice Ask (m) skriver nätverket i november 2017 ned några inspel inför ett fortsatt utredningsarbete. Punkterna i modellen som nätverket lanserar utgår från att en oberoende institution för mänskliga rättigheter enligt dansk/tysk modelligheter inrättas i Sverige med utgångspunkt i Parisprinciperna.

Det görs genom reglering i lag och finansieras med statliga medel. Mandatet ska vara brett och syfta till att främja, skydda och övervaka de mänskliga rättigheterna. För att garantera institutionens oberoende tillsätts en styrelse med 15 ledamöter som utses av olika institut, universitet, ombudsmän och organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter. Till styrelsen knyts ett råd för mänskliga rättigheter där organisationer från det civila samhället finns representerade. Styrelsen ansvarar för att intern revision av myndigheten sker och sammanställer en årlig verksamhetsrapport till riksdagen och regeringen.
Läs hela skrivelsen till KU.

Fem förslag för en offensiv MR-institution

Fem konkreta förslag till hur en oberoende MR-institution kan bli en stark motor för mänskliga rättigheter i Sverige. Det finns med i en skrivelse från Nätverket för en MR-institution som i maj 2017 sändes till ordförande i riksdagens Konstitutionsutskott, Andreas Norlén. I skrivelsen pekar nätverket bland annat på betydelsen av att involvera civilsamhället och på vikten av att MR-institutionen får tillräckliga resurser för sitt uppdrag.

I skrivelsen framhåller nätverket FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, på ett par ställen. Dels att CRPD har tydliga krav på involvering av civilsamhället och dels om konventionsstaters skyldighet att etablera en sådan mekanism för att främja, skydda och övervaka rättigheterna. 
Läs hela skrivelsen. (PDF-format)

MR-nätverket erbjuder riksdagen sakkunskap och expertis

"Vi vill ställa vår sakkunskap och expertis till riksdagens förfogande inför arbetet med en oberoende MR-institution i Sverige." Det skriver Nätverket för en oberoende MR-institution 2016 där Lika Unika ingår, i en skrivelse till riksdagens Konstitutionsutskott. Det görs som ett erbjudande till utskottet inför regeringens skrivelse om Mänskliga rättigheter som lämnas till riksdagen i maj. Den blir något av ett startskott för arbetet med att utforma och bygga upp en oberoende institution för mänskliga rättigheter under riksdagen.
Läs hela skrivelsen till Konstitutionsutskottet här