Offentliga arbetsgivare måste bli föredömen

I vårt program för jobben pekar Lika Unika på hur viktigt det är att offentliga arbetsgivare går före i att anställa personer med funktionsnedsättning. Det måste i huvudsak handla om att man på samma sätt som andra söker och får ett arbete på kompetens och erfarenhet. Det måste i huvudsak handla om "vanliga" jobb i den ordinarie verksamheten.

Det krävs dock en hel del åtgärder som stimulerar arbetsgivare att anställa och som visar vägen för andra. Där måste arbetsgivare i stat, kommun och landsting bli verkliga föredömen. De har samtidigt ett särskilt ansvar eftersom Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FN-konventionens artikel 27g slår fast ett särskilt ansvar för offentliga arbetsgivare att anställa personer med funktionsnedsättning.