Mänskliga rättigheter och Agenda 2030

Lika Unika Akademi är nu under uppbyggnad och vi uppdaterar den här avdelningen med utbildningsmaterial om mänskliga rättigheter och rättigheter för personer med funktionsnedsättning senare.