Myndigheten för Delaktighet, MFD

Lika Unika har 2 mandat i MFDs funktionshindersråd 2018-2019, samt 1 adjungerad tjänsteman.
 
Ordinarie:

  • Mattias Lundekvam, Hörselskadades Riksförbund (HRF)
  • Isabella Hagnell, Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)

Ersättare:

  • Niklas Mattsson, Synskadades Riksförbund SRF

Adjungerad tjänsteman:

  • Peter Andersson, opinionsbildare Lika Unika

I samverkan har en överenskommelse för arbetsformer, struktur och syfte mm tagits fram för Funktionshindersrådet. Läs överenskommelsen här.