Lika Unikas utspel

Lika Unika arbetade med påverkan och opinionsbildning, bland annat genom debattinlägg. Här kan du läsa en del av de utspel som federationen gjorde från september 2015.

Övergripande funktionshinderpolitik

Se förmågan - rapporten

Rapporten Se förmågan innehåller ett antal väsentliga frågor att lyfta i sammanhang, något Lika Unika kommer att försöka driva opinion kring fram till valet 2018. Här kan du följa våra utspel.

Arbete och sysselsättning

Hjälpmedel

Tillgänglighet

Migrationsfrågor

Mänskliga Rättigheter och MR-institution

Utspel om regeringens budgetförslag

Personlig assistans

Demokrati

Folkhälsa

Övriga ämnen