Lars Lööw mottagare av Lika Unikas utmärkelse 2016

Lars Lööw

Lika Unikas styrelse har beslutat tilldela 2016 års utmärkelse för insatser i Sverige för FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till Lars Lööw.

2016 års mottagare av Lika Unikas utmärkelse

För andra året delar Lika Unika ut en utmärkelse till den som med en extraordinär insats har påverkat utvecklingen för FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, i och för Sverige. 2016 års utmärkelse tilldelas Lars Lööw med följande motivering.

”Lars Lööw har gjort en fantastisk och extraordinär insats för FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige. Som dåvarande Handikappombudsman var han med vid förhandlingarna i FN i New York.

Lars Lööw har alltsedan dess drivit på arbetet för implementering av FN-konventionen. Han är den som tidigt, envist och tydligt påmint funktionshinderrörelsen och Sverige om att vi måste ta till oss, lära oss samt använda konventionen som verktyg. Det har han gjort såväl som Handikappombudsman som i alla sina efterföljande roller där han framhållit rättighetsperspektivet. Lars Lööw har varit och är ovärderlig för implementeringen av FN-konventionen i Sverige."
 
Lars Lööw - Bakgrund:
Lars Lööw är sedan 1 december 2015 generaldirektör för Svenska ESF-rådet. Han har tidigare varit verksam som VD på Peritos Ungdomsrekrytering AB och kommunikationsdirektör och utvecklingsdirektör på Samhall AB. Lars Lööw har också varit Handikappombudsman, ordförande i Handikappförbundens samarbetsorgan HSO, ämnessakkunnig i Socialdepartementet och förbundsjurist för Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB.

Ceremoni och seminarium:
Fredagen den 9 december, dagen före den Internationella dagen för mänskliga rättigheter, träffas vi för att hedra vår pristagare. Ceremonin genomförs i kombination med ett seminarium där Lars Lööw medverkar och berättar om sina erfarenheter från när FNs konvention arbetades fram. Han ger också sin syn på rättighetsperspektivets utveckling i svensk funktionshinderpolitik.

Tid: Fredagen den 9 december 2016 kl. 10.00 – 11.30
Plats: SRF-salen, Sandsborgsvägen 52 i Enskede.

Anmälan senast 7 december till info@likaunika.org