Kicki Nordström mottagare av Lika Unika-utmärkelse 2015

Lika Unikas utmärkelse 2015 till Kicki Nordström
Lika Unikas utmärkelse 2015 till Kicki Nordström
Lika Unikas utmärkelse 2015 till Kicki Nordström
"För en extraordinär insats för FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning"

Lika Unikas styrelse har beslutat tilldela 2015 års utmärkelse för insatser i Sverige för FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till Kicki Nordström.

Med den nya utmärkelsen, som delas ut för första gången år 2015, vill Lika Unika uppmärksamma personer som gjort en extraordinär insats gällande FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Den går till några som med stort engagemang, avgörande kunskaper och med enorm vilja har drivit på samhällsutvecklingen och arbetat för de mänskliga rättigheterna. FN-konventionen är en stor framgång och en bekräftelse för personer med funktionsnedsättning.

Syftet med utmärkelsen är också att utdelningen av den ska leda till att mänskliga rättigheter och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning synliggörs mer. Framförallt att det är något som beslutsfattare ska utgå från i sitt dagliga arbete.

Kicki Nordström, mottagaren av Lika Unika-utmärkelsen 2015, har en lång och gedigen bakgrund i den svenska funktionshinderrörelsen. Inte minst från två av Lika Unikas medlemsförbund, dvs. Synskadades Riksförbund (SRF) och Förbundet Sveriges Dövblinda, (FSDB). Kicki har även suttit i Lika Unikas styrelse 2009-2014.

Det engagemanget ledde under 90-talet fram till ett internationellt arbete. Kicki Nordström har bland annat varit ordförande för World Blind Union (WBU), medlem i FN:s expertpanel för funktionshindersfrågor och under en period ordförande för IDA, International Disability Alliance. Åren 2002 till 2006 hade Kicki Nordström en central roll för den internationella funktionshinderrörelsen i arbetet med att ta fram FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD).

Bakgrund till utmärkelsen

Lika Unikas utmärkelse delas ut första gången år 2015. Ceremonin hålls på FN:s dag för mänskliga rättigheter den 10 december kl 08.00 till 08:45 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Utdelningen sker i samband med ”Deltaktighetsdagen” som arrangeras av Myndigheten för delaktighet.

Mottagaren utses med utgångspunkt från följande kriterier:

”Lika Unika delar ut en utmärkelse för en extraordinär insats för utvecklingen av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) i Sverige. Utmärkelsen delas ut av Lika Unikas styrelse den 10 december, med start från år 2015.

Genom CRPD har staterna åtagit sig att främja, skydda och garantera mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. CRPD innebär när den förverkligas starkare medborgerliga, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen avser att ge personer med funktionsnedsättning en självklar plats i samhället. Alla kan delta på lika villkor om man får förutsättningarna.

Pristagaren ska:
• Med en extraordinär insats ha påverkat utvecklingen för CRPD i och för Sverige.
• Personen ska ha verkat för CRPD inom eller utanför funktionshinderrörelsen."