Lika Unikas styrelse

Lika Unikas årsmöte hölls den 30 maj 2018 och ett extra årsmöte den 23 januari 2019. Nästa ordinarie årsmöte hålls onsdagen den 22 maj 2019.

Följande personer sitter i styrelsen 2018-2019:

 • Ordförande
  Mia Modig

Ledamöter:

 • Malin Kvitvær, presidiet, vice förbundsordförande SDR
 • Håkan Thomsson, förbundsordförande SRF
 • Amanda Lindberg, förbundsordförande FSDB
 • Mattias Lundekvam, förbundsordförande HRF
 • Maria Persdotter, presidiet och förbundsordförande RBU

Mia Modig, ordförande för Lika Unika.
E-post: mia.modig@likaunika.org

Ersättare:

 • Klas Nelfelt, verkställande ledamot FSDB
 • Agneta Österman Lindquist, förbundsstyrelsen HRF
 • Matz Wahlkvist, förbundsstyrelsen RBU
 • Åsa Henningsson, förbundsordförande SDR
 • Maria Thorstensson, vice förbundsordförande SRF

Revisorer:

 • Ulrika Granholm Dahl, auktoriserad revisor PwC
  Elin Göthling, ersättare som auktoriserad revisor, PwC
 • Birgitta Tell, HRF
 • Arne Andersson, HRF, ersättare revisor