Lika Unikas styrelse

Lika Unikas årsmöte hölls den 30 maj 2018. Nästa ordinarie årsmöte hålls onsdagen den 22 maj 2019.

Följande personer sitter i styrelsen 2018-2019:

 • Ordförande
  vakant, och beslutas vid extra årsmöte

Ledamöter:

 • Malin Kvitvær, presidiet, vice förbundsordförande SDR
 • Håkan Thomsson, presidiet, och förbundsordförande SRF
 • Amanda Lindberg, förbundsordförande FSDB
 • Mattias Lundekvam (fd Lundgren), förbundsordförande HRF
 • Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuro
 • Maria Persdotter, förbundsordförande RBU
 

Ersättare:

 • Klas Nelfelt, verkställande ledamot FSDB
 • Agneta Österman Lindquist, förbundsstyrelsen HRF
 • Kerstin Kjellin, Neuro
 • Matz Wahlkvist, förbundsstyrelsen RBU
 • Åsa Henningsson, förbundsordförande SDR
 • Maria Thorstensson, vice förbundsordförande SRF

Revisorer:

 • Ulrika Granholm Dahl, auktoriserad revisor PwC
  Elin Göthling, ersättare som auktoriserad revisor, PwC
 • Birgitta Tell, HRF
 • Arne Andersson, HRF, ersättare revisor