Lika Unikas frukostmöten

Vi har vid ett antal gånger arrangerat frukostmöten hos Lika Unika vid några tillfällen per år frukostmöten för kompetensutveckling, fördjupning, bollande av olika perspektiv och nya insikter i frågor som berör människor med funktionsnedsätting på olika sätt och plan. 

Tidigare program

  • 23 februari 2017 klockan 8 till 9.30: Temat är Politik och juridik -Spelar det någon roll med lagar och konventioner när domstolarnas domar leder till praxis som sätter intentionerna ur spel? Ät frukost och delta i ett samtal på ovanstående tema tillsammans med Bengt Westerberg, f.d partiledare, Pelle Kölhed, Handikappförbunden, Benny Lindholm, Förvaltningsrättsfiskal och Maria Johansson, ordförande för Lika Unika.
  • Tidigare frukostseminarier:
    26 februari 2016 kl 14-15.30 "Vem kan företräda vem?" Lika Unikas eftermiddagsseminarium på Lika Unikas kansli. Om företrädarskap med Birgitta Andersson HHF och Anna Wyatt Kain SDUF.
  • 17 mars kl 8.00-09.30. Tema: "Är det dags för en ny funktionshinderreform?" Medverkar gör Bengt Westerberg, tidigare socialminister, partiledare för dåvarande Folkpartiet och den som drev igenom LSS-reformen, i ett samtal som leds av Lika Unikas ordförande Maria Johansson. Med på plats finns också våra medlemsförbunds förbundsordföranden Lise Lidbäck Neuroförbundet, Jan-Peter Strömgren HRF, Hanna Seilitz SDR och Håkan Thomsson http://www.srf.nu/
  • 14 april kl 8.00-09.30, Hur ser MFDs nya GD på sitt uppdrag? Den 31 mars 2016 tillträdde Malin Ekman Aldén som tf generaldirektör vid Myndigheten för delaktighet, MFD. Malin har en mångårig erfarenhet av att i olika roller ha arbetat med funktionshinderpolitik. Hur ser hon på MFDs uppdrag och på sin nya roll? Kom till Lika Unika och lyssna till Malin! Det kommer finnas utrymme att ställa frågor.
Bild från tidigare frukostseminarium hos Lika Unika