Vi vill göra rätt för oss. Det har vi rätt till!

Lika Unika antog 2011 ett första program om arbetsmarknadsfrågorna: Banbrytarprogramet med underrubriken "Vi vill göra rätt för oss. Det har vi rätt till!".Programet blev en viktig grund i påverkansarbetet, senare kompletterat med programmet Se förmågan.

Varför kallar vi det för Banbrytarprogram? Jo, vi tror att när en person med funktionsnedsättning får en anställning tenderar denne att bana väg för fler. Genom möten motverkar vi fördomar och förutfattade meningar som är ett stort problem för många som har en funktionsnedsättning att få ett arbete.

Lika Unika verkar för att fler människor med funktionsnedsättning ska få kunna vara delaktiga i samhället. Att arbeta och försörja sig själv alternativt ha en meningsfull sysselsättning, är en viktig del i detta. Att kunna vara en del i samhället som alla andra. Runt 25 % av de som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen har någon typ av funktionsnedsättning, med eller utan påverkad arbetsförmåga. Framförallt det offentliga har ett åtagande att anställa personer med funktionsnedsättning, enligt artikel 27:g i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Banbrytarprogrammet