Civila samhället med krav till statsministern om svensk MR-institution

2019-09-12

''Vi förväntar oss att regeringen avsätter nödvändiga medel i budgetpropositionen samt därutöver verkar för att människorättsinstitutionen får ett grundlagsskydd''.

Det skriver civila samhällets Nätverk för en svensk MR-institution där Lika Unika ingår till statsminister Stefan Löfven. Bakgrunden är att Regeringsförklaringen i en mening nämnde att en svensk Människorättsinstitution ska inrättas. Nätverket påminner därför om tidigare framförda synpunkter om bland annat tillräckliga resurser och ett verkligt oberoende. Nätverket skriver:

''Genom att ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) har Sverige ett åtagande att inrätta en nationell institution för mänskliga rättigheter. En oberoende institution för mänskliga rättigheter behövs för att stärka rättigheterna för de mest utsatta individerna i samhället. I tider av ett ökat ifrågasättande av rättsstatens principer, demokratisk kräftgång i omvärlden och främlingsfientlighet, intolerans och rasism är det viktigare än någonsin att slå vakt
om de rättigheter som garanterar individens okränkbarhet, frihet och värdighet. Det behövs mer helhetstänkande och stöd för att höja kunskapsnivån hos myndigheter och andra berörda samhällsaktörer om vad de mänskliga fri- och rättigheterna innebär i praktiken''.

Undertecknare av skrivelsen:
Amnesty International Sverige, Anna Lindenfors, Generalsekreterare / Civil Rights Defenders, Anders L Pettersson, Executive Director / Fonden för mänskliga rättigheter, Ulrika Strand, Generalsekreterare / Funktionsrätt, Elisabeth Wallenius, Ordförande / Human Rights Watch, Måns Molander, Sverigechef / Independent Living Institute, Jamie Bolling, Director
/ Lika Unika, Mia Modig, Ordförande / RFSU, Anna-Karin Johansson, Generalsekreterare / Riksförbundet FUB, Harald Strand, Ordförande / Riksförbundet Roma International, Rosita Johansson, Ordförande / Riksförbundet Roma Institutet, Allan Schwartz, Ordförande / Raoul Wallenberg Institute, Rolf Ring, Director / Svenska avd. av Internationella Juristkommissionen, Stellan Gärde, Ordförande / Svenska FN-förbundet, Annelie Börjesson, Ordförande / Teskedsorden, Lovisa Fhager Havdelin