Alltför svagt om mänskliga rättigheter och bortglömt uppdrag om funktionshinderperspektiv

2019-07-01

Slutbetänkandet från Agenda 2030-delegationen har alltför svag betoning på mänskliga rättigheter. Det är en central utgångspunkt i FNs beslut om Agenda 2030 och Sverige måste stärka MR-perspektiven.

I remissvaret skriver Lika Unika också att det är mycket olyckligt att delegationen inte lägger några förslag om det enda uppdraget från regeringen som omnämner personer med funktionsnedsättning.

Enligt regeringen skulle delegationen "sammanställa och sprida information om goda exempel på området för hållbar utveckling och verka för att dessa ges uppmärksamhet." Här nämndes personer med funktionsnedsättning specifikt men inget i slutbetänkandet tar upp någon sådan redovisning.

Läs hela remissvaret