Lika Unika slutspurtar och går i mål vid årsskiftet

2019-06-03

- samarbetsformen avvecklas efter 10 års verksamhet

Federationen Lika Unika avvecklas som nationell samarbetsorganisation inom funktionshinderrörelsen vid årsskiftet 2019/2020. Beslutet, som fattades vid ett extra årsmöte på måndagen, har stöd av samtliga Lika Unikas medlemsförbund som framhåller att beslutet fattas då det finns behov av att förnya former för samarbete.

- Arbetet för rättigheter för personer med funktionsnedsättning är verkligen inte färdigt. Vi är stolta över det vi har uppnått och de kamper vi har fört. Lika Unika har verkligen bidragit till att rättigheter har lyfts tydligare i samhällsdebatten. Nu får andra fortsätta arbetet för våra mänskliga rättigheter efter årsskiftet, säger Mia Modig, ordförande för Lika Unika.

I samband med beslutet uttrycker medlemsförbunden att det är mycket angeläget att Lika Unika Akademi kan drivas vidare. Det är ett treårigt projekt med stöd av Arvsfonden som genom utbildning ska stärka funktionshinderperspektivet i det svenska arbetet med Agenda 2030. Lika Unikas styrelse kommer att fortsätta en dialog om projektets framtid med berörda aktörer.

Under avvecklingsperioden fram till årsskiftet bedrivs Lika Unikas verksamhet för fullt. Det handlar bland annat om Sveriges rapportering till FN om hur FN-konventionen efterlevs, om en ny svensk människorättsinstitution, om styrningen av funktionshinderpolitiken, om påverkan för att Sverige i Agenda 2030-arbetet ska synliggöra personer med funktionsnedsättning och om att utveckla arbetsmarknadspolitiken i Sverige.

- Vi kommer att jobba stenhårt med angelägna frågor ända fram till målgången. Samtidigt ska vi berätta om viktiga segrar under de tio åren och sammanställa våra tips och erfarenheter av rättighetsarbetet som kan vara värdefulla för andra, avslutar Mia Modig.

Mer information och kontakt med ordförande Mia Modig, genom
opinionsbildaren:
Peter Andersson
E-post: peter.andersson@likaunika.org
Telefon: 070-768 27 86