Ciro Sammarco utbildare för Lika Unika Akademi

ciro sammarco

2019-03-15

Ciro Sammarco har anställts som utbildare för Lika Unika Akademi. Han tillträdde tjänsten den 11 mars 2019 och kommer att arbeta med att planera, förbereda och genomföra utbildningar inom projektet.

- Rättighets- och funktionshinderperspektivet behöver lyftas fram. Lika Unika Akademis utbildningsinitiativ är därför ett viktigt och inspirerande projekt som sammanfaller med min egen ambition att vara en resurs inom området mänskliga rättigheter med särskilt fokus på Agenda 2030, säger Ciro Sammarco.

Fakta / Bakgrund Lika Unika Akademi
Lika Unika Akademi ska ge en bredd av samhällsaktörer djupare kunskap och insikt om funktionshinders- och rättighetsperspektivet med utgångspunkt från FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. Deltagarna och deras organisationer ska sedan i sitt politiska arbete kunna lyften blicken och bidra till att hållbarhetsmålen Agenda 2030 kommer att uppnås i Sverige. Det går bara, något som utbildningen tar ansats i, med ett tydligt funktionshinderperspektiv.

Fakta / Bakgrund Ciro Sammarco
Ciro Sammarco är producent, videoreporter och utbildare. Han har en bakgrund som konsult inom kommunikation och media, de senaste åren med fokus på mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och Agenda 2030. Ciro har arbetat med produktioner för en rad privata företag och organisationer inom civila samhället, bland annat Mänskliga rättighetsdagarna, UNDP, SVT Barnkanalen, Individuell Människohjälp och Rädda Barnen.