Lika Unikas inspel till regeringen inför toppmöte om Agenda 2030

2019-03-15

''Vår förhoppning är att den svenska regeringen såväl till årets högnivåmöte men också i arbetet med kommande revidering av den svenska Agenda 2030-handlingsplanen höjer ambitionsnivån och stärker fokuset på mänskliga rättigheter som inkluderar ett tydligt funktionshinderperspektiv.''

Det skriver Lika Unika i ett inspel till regeringen inför årets högnivåmöte HLPF om Agenda 2030 i New York i sommar. Lika Unika framhåller i skrivelsen devisen Leave no one behind som utgångspunkt för arbetet med de globala målen. Det, menar Lika Unika, kräver att man stärker kopplingen till mänskliga rättigheter och har ett tydligt funktionshinderperspektiv.

I skrivelsen pekar Lika Unika på tre mål där det är angeläget; arbete, skola och målet att minska ojämlikheten.