Mia Modig vald till ordförande för Lika Unika

Mia Modig

2019-01-23

- Jag är väldigt glad och hedrad över förtroendet från medlemsförbunden att få leda Lika Unika och driva på frågor om mänskliga rättigheter och rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Det säger Lika Unikas nya ordförande Mia Modig som valdes vid ett extra årsmöte på onsdagen.

- Lika Unika har ett väldigt viktigt uppdrag att driva på politiken så att frågor om mänskliga rättigheter styr besluten. Rättigheter och vår FN-konvention måste omsättas i praktiken. Det måste bli ett självklart fokus i beslut och prioriteringar i både stat, kommun och regioner, framhåller Mia Modig.

Valet av ny ordförande för Lika Unika kommer samma vecka som Sverige får en ny regering. Viktiga frågor ska avgöras, som exempelvis frågan om LSS och om arbetsmarknadsfrågor som är viktiga för Lika Unikas medlemsförbund. Sverige ska rapportera till FN om hur man arbetar med att förverkliga FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Samtidigt ska Sverige leva upp till Agenda 2030, FN:s mål för hållbar utveckling, där funktionshinderperspektivet måste finnas med. Styrningen av den svenska funktionshinderpolitiken ska läggas fast under året, efter förslag av en utredning.

- På de områden har Lika Unika en viktig roll att driva på arbetet, säger Mia Modig. Vi har precis fått en regering på plats och det stundar för EU-val i vår där federationen ska verkligen ska bevaka de viktigaste frågorna och hålla koll på hur tillgängligt valrörelsen är. Jag ser också fram emot att arbeta med federationens utveckling till en än starkare kraft i svensk funktionshinderrörelse, avslutar Mia Modig.

Fakta/Bakgrund
Mia Modig är 34 år, har rötterna i Västernorrland och bor nu i Stockholm. Hon är sedan länge engagerad inom funktionshinderrörelsen, bland annat som tidigare ordförande i Sveriges Dövas Ungdomsförbund. Närmast kommer Mia Modig från ett arbete som projektledare för VI SKA MED, ett Arvsfondsprojekt som arbetade för att synliggöra rätten till arbete för döva, för hörselskadade och för den som lever med dövblindhet.