Lika Unika, DHR och Unionen Stockholm om inkluderande arbetsliv

2018-12-21

Det måste vara slut på ursäkter och att inte åtgärda de hinder som finns på arbetsplatser. Arbetslivet och samhället har inte råd att exkludera kompetens, skriver företrädare för Lika Unika, DHR och Unionen Stockholm.