Lika Unika förstärker kansliorganisationen

181212 Guida

2018-12-13

Lika Unika har anställt Guidaí de Mello som administrativ resurs vid kansliet i Liljeholmen, Stockholm. Hon tillträder tjänsten från den 21 januari 2019. Med förstärkningen får federationen ökade möjligheter till en välfungerande administration samtidigt som förstärkningen frigör resurser för opinionsbildning och påverkansarbete för Lika Unika.

Utöver att stärka Lika Unikas administrativa kompetens kommer Guidaí de Mello att fungera som kassaförvaltare, en uppgift som hittills har varit externt köpt tjänst genom ett medlemsförbund.

Guidaí de Mello kommer närmast från MyRight, den svenska funktionshinderrörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete, där hon har arbetat med såväl administration som ekonomistöd.

Hon är utbildad teckenspråks- och dövblindtolk och har flera års erfarenhet i yrket. Guidaí de Mello har rötter i Uruguay, är uppväxt i Härnösand och bor nu i Stockholm.