FN ställer frågor till Sveriges regering om FN-konventionen

palais wilson i Geneve

2018-10-08

Nu har FN-kommittén skickat sin frågelista till den svenska regeringen. Ett underlag som kommittén har har för frågorna har varit inspel från den svenska funktionshinderrörelsen.

Vad gör Sverige för att leva upp till artiklarna i FN-konventionen? Vilka åtgärder vidtar Sverige när det gäller jobben, utbildning, personlig assistans, rättstrygghet ,tillgänglighet och mycket annat?

Frågelistan grundas delvis på de inspel som den svenska funktionshinderrörelsen, bland annat Lika Unika, har gjort till kommittén. Sveriges regering ska svara på frågorna under 2019.