Tiina Nummi-Södergren anställd som projektledare för Lika Unika Akademi

tiina pa kontoret

2018-09-26

Lika Unika har anställt Tiina Nummi-Södergren som projektledare för Lika Unika Akademi, ett treårigt projekt med stöd av Arvsfonden. Uppdraget är att utbilda olika samhällsaktörer i och utanför funktionshinderrörelsen om FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030 och om hur målen kan förverkligas med ett tydligt funktionshinder- och rättighetsperspektiv.

Tiina Nummi-Södergren kommer närmast från en tjänst som generalsekreterare för MyRight, funktionshinderrörelsens organisation som arbetar med biståndsfrågor. Hon har också varit delegat i den svenska delegationen till FN när Agenda 2030 förhandlades fram år 2015.

Samtidigt har Tiina Nummi-Södergren en gedigen förankring i funktionshinderrörelsen, bland annat som förbundsordförande för Synskadades Riksförbund åren 2004-2011. I den rollen deltog hon också i arbetet med att bilda Lika Unika år 2009 och blev dessutom federationens förste ordförande.

- Jag är väldigt glad att vi har fått möjlighet att anställa Tiina Nummi-Södergren som projektledare för Lika Unika Akademi. Hennes förankring i funktionshinderrörelsen, kännedom om Lika Unika och om våra medlemsförbund och kunskaper om Agenda 2030-målen är en stor tillgång för vårt projekt. Det säger Håkan Thomsson, ledamot i Lika Unikas styrelse, om rekryteringen.

Lika Unika Akademi kommer att genomföra utbildningar inom funktionshinderrörelsen för medlemmar som i sin tur ska utbilda andra grupper om Agenda 2030. Även statliga myndigheter, kommuner och landsting och civila samhällets organisationer ska erbjudas Lika Unikas kompetens. Utbildningen ska visa på praktiska metoder att koppla Agenda 2030 till rättigheterna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I utbildningsprogrammet ingår också former för det civila samhällets arbete med att följa upp hur Sverige lever upp till Agenda 2030-målen genom alternativa rapporter till den officiella svenska rapporteringen.

- Ska Sverige leva upp till FN:s mål i Agenda 2030 så måste alla inkluderas, också personer med funktionsnedsättning. Med de kunskaper som Lika Unika Akademi förmedlar får deltagarna en bra grund för att kunna väva in mänskliga rättigheter med ett tydligt funktionshinderperspektiv i sitt Agenda 2030-arbete. Bara så kan hållbarhetsmålen bli verklighet, säger Tiina Nummi-Södergren.