Funktionshinderrörelsens senaste inspel till FN-kommittén i Geneve

2018-08-07

Inför Sveriges nästa rapport till FN om hur vi arbetar med att förverkliga konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, kommer FN-kommittén att sända frågor till den svenska regeringen. Det fastställs vid övervakningskommitténs möte i augusti/september 2018 i Geneve.

Lika Unika har tillsammans med en rad andra organisationer inom funktionshinderrörelsen medverkat i det arbete som Funktionsrätt Sverige har samordnat med att ta fram förslag till frågor. Dessa har nu sänts till FN-kommittén inför deras arbete med den svenska rapporteringen.

Länk till Funktionsrätt Sveriges skrivelse till FN-kommittén.