Mattias Lundekvam deltar för Lika Unika vid statspartsmöte i New York

COSP 11 Mattias

2018-06-13

Just nu pågår det elfte statspartsmötet om FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) i FN-högkvarteret i New York. Vid konferensen som pågår 12-14 juni samlas de stater som har ratificerat konventionen, idag 177 länder, tillsammans med företrädare för olika FN-organ, den internationella funktionshinderrörelsen och andra delar av civila samhället.

I den svenska regeringens delegation till statspartsmötet ingår också funktionshinderrörelsen. Från Lika Unika deltar Mattias Lundekvam, ledamot i Lika Unikas styrelse och förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund (HRF).

- Jag ser fram emot en fortsatt bra konferens med angelägna diskussioner, givande seminarier och samtal med andra deltagare. Men jag hoppas också att den svenska delegationen använder statspartsmötet till att lära av andra och få inspiration och idéer om hur vi bättre kan leva upp till FN-konventionen i Sverige. Vi är verkligen inte bäst på allt, säger Mattias Lundekvam.

Konferensens har övergripande tema "Leaving no one behind through the full implementation of the CRPD" och visar på en tydlig koppling mellan rättigheterna i FN-konventionen och hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Under statspartsmötet diskuteras också situationen för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning och behovet av tillförlitlig statistik som beskriver levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.

Under statspartsmötets första dag valdes nio nya ledamöter i den FN-kommitté som finns för att övervaka konventionen. Kommittén som tidigare var sammansatt av 17 män och en kvinna blev efter valen mer jämställd, något som välkomnas av många deltagare.

- Det märks så här dagen efter att många är riktigt glada över en kommitté med många nyvalda kvinnor. Den är inte jämställd ännu men 12 män och 6 kvinnor är betydligt bättre än tidigare. Det betyder mycket för att kvinnors och flickors perspektiv verkligen ska finnas med i kommitténs arbete, avslutar Mattias Lundekvam.