Vårbudgeten osynliggör var femte väljare!

2018-04-16

- Idag ser vi ännu en vårbudget där funktionshinderperspektivet är frånvarande på viktiga samhällsområden, trots behov av reformer. Det här osynliggörandet av människor och av deras behov berör var femte väljare. Tyvärr verkar regeringen se personer med funktionsnedsättning som en väljargrupp man både kan ha och mista.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till regeringens vårbudget som presenterades idag.

Även om satsningar som direkt riktas till personer med funktionsnedsättning saknas får regeringen ett plus för bra skrivningar om jämställdhetsarbetets betydelse i funktionshinderpolitiken. Den stora bristen i vårbudgeten är enligt Maria Johansson att regeringen missar att ett tydligt funktionshinderperspektiv måste finnas med inom alla områden.

- Sverige ska snart rapportera en andra gång till FN om hur vi lever upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Att vårbudgeten har så omfattande brister i förhållande till vad som behövs för att leva upp till konventionens krav visar att man inte har förstått vad ratificeringen egentligen innebär, säger Maria Johansson.

I budgeten påminner regeringen om att man redan har aviserat reformer för 21 miljarder år 2019 och nära 38 miljarder år 2020. Personer med funktionsnedsättning är inte prioriterade i dessa satsningar, trots stora behov av reformer.

- Våra medlemsgrupper möter varje dag brister när det gäller deras rättigheter som inte får del av reformutrymmet. Här måste regeringen höja ambitionsnivån. Jag hade exempelvis förväntat mig att de som förlorat sin personliga assistans skulle få sitt stöd tillbaka. Den reformen saknas och det gäller också viktiga satsningar på elever med funktionsnedsättning, på insatser inom folkhälsopolitiken som måste utgå från att personer med funktionsnedsättning har ett sämre hälsoläge och när det handlar om jobben, säger Maria Johansson.

Här menar Maria Johansson att regeringen har rätt i sin analys när man skriver att personer med funktionsnedsättning ofta har det svårare på arbetsmarknaden än andra.

- Därför är det djupt olyckligt att regeringen inte har några nya reformförslag. I stället för att lyfta fram meriter och förmågor hos människor så är man kvar i det gamla förlegade synsättet där den som har en funktionsnedsättning ses som nedsatta när det gäller arbetsförmågor. Därför begränsas också politiken till att man gör som alltid; slentrianmässigt hänvisar till Samhall eller till åtgärder med lönestöd, säger Maria Johansson.

På ett område ger Lika Unikas ordförande regeringen en svidande kritik. Vårbudgeten berör inte med ett ord den bristande tillgängligheten i samhället och det nödvändiga lyft för en bättre tillgänglighet som krävs. Maria Johansson påminner om att det verkligen inte är något nytt men att frågan är oerhört angelägen att uppmärksamma.

- Många som har en funktionsnedsättning utestängs idag från samhället. Otillgängliga miljöer och otillgänglig information och kommunikation är i hög grad orsaker till den utestängningen. Att det år efter år och budget efter budget helt saknas förslag som kan göra något åt den bristande tillgängligheten beklagar jag djupt, avslutar Maria Johansson.