Ett ljus tänds för de som behöver personlig assistans!

2018-04-13

''Sondmatning ska betraktas som intag av en måltid och utgör därmed ett grundläggande behov.'' Det slår Högsta Förvaltningsdomstolen fast och därmed tänds ett ljus för de som behöver personlig assistans, men som berövats detta på grund av Försäkringskassans tidigare tolkning av lagen.

''Äntligen'', säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson om dagens dom från Högsta Förvaltningsrätten. Nu får det vara slut på hårklyverier som ödelägger människors liv och som på intet sätt uppfyller lagstiftarens intentioner.''

Med anledning av domen idag kräver Lika Unikas medlemsförbund RBU i ett uttalande att Försäkringskassan omgående säkerställer att alla som har förlorat sin personliga assistans på felaktiga grunder får tillbaka den.''.

Maria Johansson framhåller de omfattande insatser för att påverka frågan som gjorts av Lika Unikas medlemsförbund:

- Jag är stolt över de insatser som har gjorts av våra medlemsförbund för att Sverige ska se till människors behov när det gäller LSS och personlig assistans. Fler sådana steg krävs av de ansvariga politikerna om vi ska leva upp till FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, avslutar Maria Johansson.