Gärna armkrok och dialog, Lena Hallengren, men också nya LSS-direktiv!

2018-03-08

Vi hälsar Lena Hallengren varmt välkommen till arbetet i regeringen. Statsministern hade idag chansen att markera en nödvändig förändring genom att flytta ansvaret för funktionshinderpolitiken till det departement som ansvarar för mänskliga rättigheter. Så blev det tyvärr inte. Vi hoppas trots den förlorade chansen till ett paradigmskifte på ett bra samarbete med Lena Hallengren.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till dagens tillkännagivande från regeringen om nytt statsråd. Statsminister Stefan Löfven meddelade vid en presskonferens på förmiddagen att Lena Hallengren blir nytt statsråd efter Åsa Regnér och ansvarig för barn-, äldre- och jämställdhetsfrågor.

- Lena Hallengren tar över Regnérs post med samma titel där tre områden nämns men funktionshinderfrågorna bortglömda. Det är olyckligt men får inte spegla regeringens prioriteringar. Jag hoppas i stället att Lena Hallengren ser hur viktigt det är att funktionshinderperspektivet får utrymme inom alla samhällsområden, säger Maria Johansson.

Under presskonferensen blev frågan om LSS och personlig assistans en huvudpunkt.

- Jag är mycket positiv till att Lena Hallengren så tydligt markerade direkt att LSS är en rättighetslag. Det var också inviter till funktionshinderrörelsen om att kroka arm och ha dialog. Vackra ord måste dock följas av verklig förändring av politiken, inte minst att ändra de katastrofala besparingsdirektiven till LSS-utredningen, säger Maria Johansson.

Dagens statsrådsutnämning och presskommentarer i anslutning till den tolkar Maria Johansson som att funktionshinderpolitiken, inte minst frågan om LSS, kan finnas med som verkligt viktiga frågor i valrörelsen 2018.

- Jag hoppas och tror det. Inget parti har råd att räkna bort den stora grupp av väljare som utgörs av personer med funktionsnedsättning. LSS och assistansfrågan blir viktiga men jag hoppas att hela rättighetsperspektivet och de många bristerna som finns i dagens Sverige när det gäller rättigheter för våra medlemsgrupper blir viktiga valfrågor för alla partier, avslutar Maria Johansson.