Nytt inspel till regeringen inför Sveriges rapport till FN

2018-03-01

- Det är ett krav från Lika Unika att Sverige ska ha en seriös redovisning till FN om hur man åtgärdar brister i mänskliga rättigheter. Då räcker det inte att bara påminna om vad FN rekommenderade Sverige för fyra år sedan. Man måste ta fram konkreta åtgärdsprogram, tidsplaner och resurser också.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till skrivelser som Lika Unika nu har skickat till Socialdepartementet. Regeringen anordnade i början av året ett så kallat sakråd med civilsamhället inför det svar som Sverige ska lämna till FN i januari 2019. Som ett led i arbetet med detta bjöd regeringen in till diskussion om ett antal rekommendationer. De nu insända skrivelserna från Lika Unika är kompletterande synpunkter samt ett enkätsvar.

- Vi har från den dag som rekommendationerna kom från FN begärt av regeringen att man ska ta fram åtgärdsplaner, tidsplan för hur åtgärderna ska genomföras och att resurser ska avsättas för reformer och förbättringar. Då visar regeringen också hur man ser på FNs kritik, säger Maria Johansson.

Regeringen har själv pekat på behovet av att förbättra arbetet med rekommendationer från internationella granskningsorgan i sin egen skrivelse om det nationella MR-arbetet som kom i oktober 2016. Där betonar man också att samråd med berörda aktörer bör vidgas till att omfatta förslag på åtgärder som är nödvändiga med anledning av resultatet av granskningarna.

- Efter fyra års beredning av FN-rekommendationerna i regeringskansliet har vi ännu inte sett någon redovisning av hur det svenska svaret kommer att se ut. En förklaring till att man inte verkar ta internationella anmärkningar på tillräckligt stort allvar är nog att Sverige saknar en oberoende MR-institution, en fråga som också finns med i de rekommendationer som Sverige fick av FN i maj 2014, avslutar Maria Johansson.