Efter kritiken från Europarådet måste regeringen backa från kostnadsjakten i LSS!

2018-02-16

- Det är ett välkommet stöd till den folkrörelse i Sverige som nu kämpar för rätten till personlig assistans. Rapporten från Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter har samma budskap som både FN har haft i granskningar och som funktionshinderrörelsen har: Regeringen måste inse att det är dags att backa från kostnadsjakten och de försämringar som nu drabbar människor när assistansen monteras ned!

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson med anledning av att Europarådet har kommit med en rapport om läget för mänskliga rättigheter i Sverige.

Efter ett Sverigebesök i oktober förra året av kommissionären för mänskliga rättigheter, Nils Mui?nieks, kommer nu kritiken mot de brister man då observerade. Nedskärningarna av den personliga assistansen är en av punkterna där kritiken mot Sverige är skarp.

- Europarådet säger samma sak som FN har gjort efter granskningar: Försämringarna i rättighetslagen LSS är oacceptabla och bryter mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

- Ett direkt resultat av Europarådets kritik måste vara att regeringen river upp de direktiv man har gett till LSS-utredningen och som nu arbetar med order att hitta ännu fler besparingar inom assistansen, säger Maria Johansson.

Lika Unikas medlemsförbund RBU har med siffror från Försäkringskassan visat på en kraftig nedgång i antalet som har rätt till assistans. Vid slutet av 2017 var det 14 886 personer i Sverige som hade statlig assistansersättning. Det kan jämföras med 16 158 vid slutet av 2014, en minskning med nästan 8 procent.

- Jag skäms över Sverige när en kommissionär för MR-frågor får rapporter om att allt fler tvingas tillbaka till institutioner eller får svårt att jobba eller studera därför att assistansen försämras. Kostnadsjakten kan aldrig motivera åtgärder som går ut över människors rätt att leva ett självständigt liv. Jag hoppas att regeringen läser den meningen från MR-kommissionären extra noggrant, avslutar Maria Johansson.