Självklart att unga med funktionsnedsättning platsar på arbetsmarknaden - Också i jobb utan subventioner!

2018-01-25

- Riksdagens rapport visar att det krävs ett nytt fokus i politiken. Det behövs ibland lönestöd men idag verkar politiken ha tappat insikten att många personer med funktionsnedsättning, också unga, har kompetens och förmåga att ta jobb på den ''vanliga'' arbetsmarknaden, utan lönestöd.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson som idag deltar vid arbetsmarknadsutskottets utfrågning i riksdagen om arbete till unga med funktionsnedsättning. Lika Unika har tidigare fått möjlighet att bidra med inspel under arbetet med den riksdagsrapport som ska diskuteras vid utfrågningen.

Rapporten visar bland annat att Arbetsförmedlingens delmål inte har uppnåtts: att andelen ungdomar under 30 år med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som går vidare till arbete eller studier skulle öka under perioden 2011 till 2016.

I rapporten görs analysen att det finns oklarheter om politikens inriktning. Arbetsförmedlingen mäter både subventionerade och osubventionerade arbeten medan det har varit otydligt i den förra strategin för funktionshinderpolitiken om målet är subventionerade anställningar eller om målet även gäller osubventionerade anställningar.

- Det här berör vår kanske viktigaste fråga: Att den som har en funktionsnedsättning ska ses som en viktig resurs och precis som andra kunna vara kandidat till vanliga, osubventionerade arbeten. Att riksdagens utvärderingsrapport pekar på att detta är otydligt i politiska mål är något som måste rättas till, säger Maria Johansson.

Under riksdagsutfrågningen kommer Maria Johansson att lyfta fram de förslag som Lika Unika har lagt fram i en rad sammanhang och som är åtaganden för Sverige enligt FN-kon-ventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det handlar om att skrota det negativa begreppet ''nedsatt arbetsförmåga'', om att ta krafttag mot diskrimineringen i arbetslivet som drabbar arbetssökande med funktionsnedsättning och om att använda upphandlingar i offentlig sektor som verktyg. Offentliga arbetsgivare måste skärpa sig och bli mycket bättre på att anställa personer med funktionsnedsättning i sina ordinarie verksamheter.

- Idag är det ett stort hinder att det finns fördomar och ofta alltför låga förväntningar på arbetsmarknaden när det gäller sökande som har en funktionsnedsättning. Det gäller inte minst att begreppet ''nedsatt arbetsförmåga'' används. Där måste politiken skifta fokus från synen att det är lönestöd och projekt som gäller till att se förmågor hos alla och att man anställer efter kompetenser och meriter, avslutar Maria Johansson.