Tre punkter till era debattinlägg, partiledare!

2018-01-16

* Jag lovar att vårt parti kommer att driva en fullt tillgänglig valrörelse. Väljare som har en funktionsnedsättning har samma rätt som andra väljare att kunna följa och delta i valdebatter och att kunna bli valda företrädare!

* Jag garanterar att den politik vi söker stöd för har ett tydligt funktionshinder- och rättighetsperspektiv. Allt annat vore att förringa väljare med funktionsnedsättning!

* Jag kommer att ta initiativ till en politisk rivstart efter valdagen för att Sverige ska förverkliga konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Valdebatten måste också handla om hur den rivstarten ska se ut!

I morgon möts partiledarna i debatt i riksdagen. Jag hoppas att det blir en bra start på valåret 2018 som ger väljarna viktiga besked om den färdväg som partierna vill ta för Sverige under kommande mandatperiod.

Sverige är ett bra välfärdsland för de flesta men samtidigt finns brister i samhället. Det är inte sällan våra medlemsgrupper, personer med funktionsnedsättning, som drabbas. Det är ofta elever med funktionsnedsättning som inte får tillräckligt stöd i skolan och som möter otillgängliga lärmiljöer. Det är alltför ofta arbetssökande med funktionsnedsättning som sorteras bort och inte får jobb, allra minst i offentlig sektor. Det är barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning som förlorar den personliga assistansen som betyder så mycket och som ibland är skillnaden mellan liv och död.

Sverige har långt kvar till det universellt utformade samhället där vi gör rätt från början och bygger samhället för alla. Sverige gör mycket för mänskliga rättigheter runt om i världen men måste bli lika bra på mänskliga rättigheter inom Sveriges gränser.

Listan på samhällsbrister som kräver partiernas lösningar kan göras längre än så. Lika Unika vill med punkterna ovan ge tre bidrag till partiledarnas tal i morgonens riksdagsdebatt. Vi blir förstås glada om de används. Men allra viktigast är att partierna under kommande valrörelse visar att man värdesätter varje röst på valdagen i september. Det kan man bara göra genom att ge besked om politiken före valdagen.

Maria Johansson
Ordförande för Lika Unika