MR-expert med funktionshinderkunskap behövs i Agenda 2030-delegationen!

mikaeldamberg_2

2017-12-21

Lika Unika riktar uppmaning till näringsminister Damberg med anledning av uppgifter om planerad utvidgning av Agenda 2030-delegationen:

- Vi hoppades att regeringen skulle se skevheterna och förstärka Agenda 2030-delegationen med ledamöter som är experter på mänskliga rättigheter och social hållbarhet. Att delegationen dessutom får expertis som företräder funktionshinderrörelsen hade varit viktigt med tanke på FNs tydliga beslut om hållbarhetsmålen. Obalansen i det svenska arbetet med agendan ökar nu av att regeringen och Mikael Damberg i stället väljer att utse näringslivsprofiler till delegationen.

Det säger Lika Unikas ordförande Maria Johansson i en kommentar till uppgifter i Dagens Nyheter idag. Enligt tidningens avdelning ''Global utveckling'' lämnar ordförande för Agenda 2030-delegationen Parul Sharma sitt uppdrag. Som skäl anger hon regeringens beslut om en utvidgning av delegationen där näringslivet får fler platser.

Maria Johansson beklagar avhoppet och lyfter fram behovet av att perspektivet mänskliga rättigheter finns kvar i delegationen.

- Vi menar att delegationen måste spegla de tre hållbarhetsperspektiven, ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Hittills har delegationen inte haft en lämplig sammansättning utifrån det. När nu Parul Sharma lämnar delegationen försvinner den MR-expert som funnits i arbetet. Vi förutsätter att hennes expertis ersätts med motsvarande så att den sociala dimensionen av hållbarhet finns representerad, säger Maria Johansson.

Samtidigt framhåller Maria Johansson behovet av att komplettera delegationen med specifik kompetensen utifrån funktionshinder och mänskliga rättigheter.

- FNs beslut om Agenda 2030 innebär ett tydligt funktionshinderperspektiv. Som Världsbanken framhåller så kommer vi inte heller att nå hållbar utveckling om arbetet inte från början omfattar också personer med funktionsnedsättning. Nu har regeringen en chans att ge signaler att man tar hållbarhetsarbetet på allvar, avslutar Maria Johansson.

Bilden. Mikael Damberg / Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet